Apie mus

VIZIJA

Druskininkų savivaldybės sporto centras – tai moderni sporto įstaiga, sudaranti sąlygas norintiems sportuoti, siekti aukštų sportinių rezultatų bei teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas Savivaldybės bendruomenei, Lietuvos  ir užsienio šalių sportininkams.

 TIKSLAS

Tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, vykdyti papildomą ugdymą kūno kultūros ir saviraiškos bei meistriškumo srityse.

 UŽDAVINIAI

–  padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;

–  puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;

–  diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti;

–  ieškoti talentingų sportininkų;

– rengti sportininkus Centro, Savivaldybės, Apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms;

– teikti mokymo įstaigoms ir organizacijoms metodinę, ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais;

– auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais;

– organizuoti ir vykdyti Savivaldybės gyventojų sportines varžybas;

– sudaryti sąlygas Savivaldybės suaugusiems žmonėms užsiiminėti kūno kultūra apmokamose sveikatingumo grupėse ir bendro fizinio parengimo grupėse;

– vykdyti vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programą, užimti paauglius ir jaunimą, negalinčius lankyti Centro, organizuojant bendrojo fizinio parengimo grupes.         

ISTORIJA

Druskininkų sporto mokykla įkurta 1975-09-06, kuriai pradėjo vadovauti direktorius Jonas Smaliukas (1975–1977 m.). Vėliau mokyklos vairą perėmė Albinas Bagušinskas (1977–1979 m.), Juozas Svetlauskas (1979–1987 m.), Gintaras Mickevičius (1987–1990 m.), Aivaras Dudzinskas (1990–1991 m.), Bronė Draginienė (1991–2008 m.).

Įkūrus Druskininkų sporto mokyklą pradėjo veikti rankinio ir šaudymo sporto šakos. 1977 m. įsteigiama lengvoji atletika,1978 m. – šachmatai, 1995 m. – krepšinis, 2000 m. – stalo tenisas, aerobika (specialioji programa), 2002 m. – tinklinis, 2003 m. – plaukimas (specialioji mokymo plaukti programa), 2005 m. – futbolas.

1975 metais dirbo 5 rankinio treneriai – Alina Vilūnienė, Albinas Arbačiauskas, Antanas Andrijauskas, Romas Zautra, Albinas Bagušinskas, šaudymo treneris Vytautas Rutkauskas. Nuo 1977 metų pradėjo dirbti lengvosios atletikos treneriai Bronė Dragina ir Aleksandras Draginas,  šaudymo treneriai Jonas Čiginskas ir Antanas Budelis, 1978 m. – Vytas Volungevičius, 1982 m. –  šachmatų treneriai Audrius Mikšas ir Kazimieras Aukštuolis, lengvosios atletikos treneris Antanas Ruginis, 1983 m. – rankinio trenerė Danguolė Sukankaitė, 1995 m.- krepšinio treneris Sigitas Šimkūnas ir lengvosios atletikos treneris Kęstutis  Jezepčikas, 2000 m. – aerobikos trenerė Violeta Matijošaitienė, lengvosios atletikos treneris Audrius Černiauskas, stalo teniso treneris Gintaras Grigas, 2002 m. – tinklinio treneris Edgaras Suchanekas, aerobikos trenerė Edita Kibirkštytė, rankinio trenerė Danguolė Makselienė, lengvosios atletikos trenerė Danguolė Jauniškienė, 2003 m. – plaukimo treneris Juozas Juonys, 2005 m. – futbolo treneriai Vytautas Kapčius ir Ričardas Mitkus, 2006 m. – krepšinio treneris Audrius Vilkevičius, plaukimo treneris Žilvinas Matijošaitis, 2007 m. – futbolo treneris Raimondas Pašukys. 2007 metais dirbo 11 trenerių – sporto mokytojų, sportavo 305 mokiniai.

Geriausi sporto mokyklos auklėtiniai buvę ir esami Lietuvos rinktinių nariai: rankininkai – Aušra Miklušytė–Žūkienė–Fridrikas (1987 m. pasaulio jaunimo čempionė, 1990 pasaulio čempionė, su SSRS rinktine, 2001 m. – geriausia pasaulio rankininkė), Regina Marcinonytė, Roma ir Regina Šeštokaitės, Rasa Degutytė, Vida Jasiulevičiūtė, Kotryna Šniukštaitė, Rūta Viščinytė (treneris Albinas Arbačiauskas, nuo 1975 m.), Aušra Galdikaitė, Rima Jonitytė, Nijolė Kraipavičiūtė, Ramūnė Maskeliūnaitė, Laima Saveikytė, Rūta Želvytė (trenerė Alina Vilūnienė nuo 1995m.), Laima Miliauskaitė 1998 m. pasaulio jaunių žaidynės – 2 vieta (trenerė Danguolė Sukankaitė, nuo 1983 m.), Alminas Savonis, Žilvinas Jeskelevičius, Svajūnas Muzikevičius, Mindaugas Tarcijonas (treneris Antanas Andrijauskas, nuo 1975 m.). Algis Mikučionis, Kastytis Čebatorius, Arūnas Vaškevičius (treneris Romas Zautra, nuo1975 m.), lengvaatlečiai – Vilius Mikelionis (2003 m. Europos jaunimo  čempionatas – 13 vieta, 2004 m. pasaulio sportinio ėjimo taurės varžybos – 14 vieta, 2007 m. Europos jaunimo iki 23 m. čempionatas – 12 vieta), Ignas Brasevičius, Saulius Taraskevičius, Linas Bubnelis, Tautvydas Žėkas (treneris Kęstutis Jezepčikas, nuo 1995 m.), Rankininkai Romas Kirvelevičius, Vaidas Volungevičius, Vaidas Lukoševičius, Vaidas Trainavičius, Regimantas Nanartonis, Povilas Žarnauskas  (treneris Albinas Arbačiauskas) 2007 m. Europos jaunių rankinio čempionate užėmė 13 vietą.

2001 m. buvo įsteigtas Druskininkų sporto centras – direktorius Julius Matulevičius, pavaduotojai – Jonas Jezepčikas (nuo 2001 m.), Gintaras Grigas (nuo 2003 m.) 1993 m. įsteigto Kūno kultūros ir sporto skyriaus teisių ir funkcijų perėmėjas. Tai šiuolaikinė sporto bazė su sporto sale (400 vietų žiūrovų tribūnomis) ir treniruoklių sale (2005 m.).

Pagrindiniai Sporto centro tikslai buvo: įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto vystymo programą, formuoti kūno kultūros ir sporto plėtojimo politiką, nustatyti prioritetines kūno kultūros ir sporto šakas ir kryptis, sudaryti gyventojams ir kurorto svečiams sąlygas užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, skatinti Lietuvos ir užsienio šalių sportininkus organizuoti sportines stovyklas, varžybas, pirmenybes ir čempionatus Druskininkų sporto centre, kurti ir plėtoti, eksploatuoti sporto bazę, gerinti sporto įrenginių panaudojimą, sudaryti sąlygas sporto ir sveikatingumo renginiams organizuoti, rengti Savivaldybės sporto varžybas, atskirų sporto šakų pirmenybes, čempionatus, sporto šventes ir kitus renginius, sudaryti sąlygas Savivaldybės komandoms ir sportininkams dalyvauti Apskrities, Respublikos pirmenybėse, čempionatuose, tarptautinėse varžybose, teikti metodinę ir organizacinę paramą sporto klubams ir organizacijoms.

2008 m. gegužės 9 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T1-150  „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių įstaigų Druskininkų sporto mokyklos ir Druskininkų sporto centro reorganizavimo“ Druskininkų savivaldybės taryba nusprendė reorganizuoti nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. sujungiant Druskininkų savivaldybės tarybos įsteigtas biudžetines įstaigas Druskininkų sporto mokyklą ir Druskininkų sporto centrą.

Nuo 2008 m. naujai įkurtai biudžetinei įstaigai Sporto centrui toliau vadovavo direktorius Julius Matulevičius, pavaduotojas suaugusiųjų sportui – Gintaras Grigas, pavaduotoja vaikų sportui – Bronė Draginienė. Toliau buvo vystomos anksčiau  kultivuotos bei steigiamos naujos sporto šakos. 2008 m. buvo priimtas naujas futbolo treneris Aurimas Kadziauskas, 2014 m. – rankinio treneris Žilvinas Matijošaitis, krepšinio treneris Algimantas Baranauskas, 2015 m. – kalnų slidinėjimo treneris Artūras Bikulč. Toliau plėtėsi sporto bazė. Sporto centrui buvo perduotas universalus sporto aikštynas su dirbtinės dangos futbolo aikšte, krepšinio aikštele, bėgimo takais, 200 vietų žiūrovų tribūnomis (2009 m.), įrengtas metodinis kabinetas (2010 m.). 2008 m. Sporto centre vykdomų krepšinio, rankinio, tinklinio, lengvosios atletikos bei futbolo sporto šakų užsiėmimus lankė 288 Savivaldybės sportininkai.

2008-2015 m. Lietuvos nacionalinėse, jaunimo, jaunių rinktinėse Druskininkus atstovavo  rankininkai: Balčiūtė Ieva, Evelina Šerkšnaitė, Indrė Zuzevičiūtė, Inga Zuzevičiūtė, Greta Kavaliauskaitė, Silvija Mockutė, Viktorija Ramanauskaitė (2009 m. Lietuvos moterų rankinio čempionate iškovojo aukso medalius, trenerė Danguolė Sukankaitė), Romas Kirvelevičius, Vaidas Volungevičius, Vaidas Lukoševičius, Vaidas Trainavičius, Regimantas Nanartonis, Povilas Žarnauskas (2007 m. Lietuvos I Lygos vyrų rankinio pirmenybių nugalėtojai, treneris Albinas Arbačiauskas), Ugnius Lekavičius, Rytis Šimoniutis, Lukas Feoktistovas (2011 m. Lietuvos jaunių rankinio federacijos taurės vicečempionai, treneris Antanas Andrijauskas), lengvaatlečiai (sportinis ėjimas): Kęstutis Bikas, Saulius Valalis (2011 m. Lietuvos maratono čempionato nugalėtojas, Tarptautinio maratono „Vilnius 2011“ antros vietos laimėtojas),  Valerijus Grinko – kandidatas  į 2012 m. Londono Olimpines žaidynes, Marius Šavelskis – Lietuvos rinktinės kandidatas į 2016 m. Rio de Žaneiro  Olimpines žaidynes, pasaulio jaunių pirmenybių 12 vietos laimėtojas (2011 m.), Europos jaunimo pirmenybių 9 vietos laimėtojas (2011 m.), Eurpos čempionato 18 vietos laimėtojas (2014 m.), Normantas Petriša, Mantas Tiurninas (2011 m.), Ieva Jezepčikaitė, Dovilė Bašinskaitė (2014 m.) – Lietuvos jaunių rinktinės nariai (treneris Kęstutis Jezepčikas).

Nuo 2014 m. gruodžio 2 d. Druskininkų sporto centrui vadovauja direktorius Vilmantas Matkevičius.

Šiuo metu Druskininkų sporto centras koordinuoja visą sportinę veiklą Savivaldybėje, organizuoja įvairių sporto šakų varžybas, turnyrus, sporto žaidynes, sveikatingumo renginius, sporto šventes, stovyklas šalies ir  užsienio sporto komandoms, teikia paslaugas Savivaldybės bendruomenei, Lietuvos ir užsienio sportininkams.