Druskininkų sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metų IV ketvirčio

2017 metų I ketvirčio

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Mėnesinis darbo užmokestis

 Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Direktorius

1

1108

1

1189

Direktoriaus pavaduotojas

1,5

994

1,5

994

Vyriausias finansininkas

1

639

1

779

Specialistas

3

415

3

564

Treneris–sporto mokytojas

10,83

565

10,83

582

Darbininkas

5

380

5

380