Finansinės ataskaitos

2010 metų finansinės atskaitomybės ataskaita:

2010 m. metinė finansinės būklės ataskaita 1;

2010 m. metinė finansinės būklės ataskaita 2;

2010 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

2010 m. metinės finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

2010 m. metinų finansinų ataskaitų aiškinamasis raštas.

2011 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis:

2011 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita;

2011 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;

2011 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaqltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai;

2011 m. I ketvirčio finansinų ataskaitų aiškinamasis raštas.

II ketvirtis:

2011 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita;

2011 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;

2011 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitnį laikotarpį;

2011 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III ketvirtis:

2011 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita;

2011 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;

2011 m. III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

2011 m. III ketvirčio finansinų ataskaitų aiškinamasis raštas.

Metinis:

2011 m. metinė finansinės būklės ataskaita 1;

2011 m. metinė finansinės būklės ataskaita 2;

2011 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

2011 m. metinės finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai;

2011 m. metiniai finansavimo sumų likučiai;

2011 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

2011 m. metinė grynojo turto pokyčių ataskaita;

2011 m. metinė informacija apie veiklos segmentus;

2011 m. metinė pinigų srautų ataskaita 1;

2011 m. metinė pinigų srautų ataskaita 2;

2011 m. metinis nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas;

2011 m. metinis materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas;

2011 m. metinis atsargų vertės pasikeitmas.

2012 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

II ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

III ketvirtis:

Finasinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

 Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinis:

Finansinės būklės ataskaita 1;

Finansinės būklės ataskaita 2;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitnį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;

Pinigų srautų ataskaita 1;

Pinigų srautų ataskaita 2;

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2013 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

II ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinis:

Finansinės būklės ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita tęsinys;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų;

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;

Pinigų srautų ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys);

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitmas per ataskaitinį laikotarpį;

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitnį laikotarpį.

2014 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

2014 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

II ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

2014 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

III ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas;

2014 m. III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinis:

Finansinės būklės ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys);

Vieklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio;

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

Ataskatinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;

Pinigų srautų ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys);

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskatinį laikotarpį;

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskatinį laikotarpį.

2015 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų;

2015 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

II ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų;

2015 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

III ketvirtis: 

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų;

2015 m. III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Metinis:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio;

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita.

2016 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis: 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

 IV ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

2017 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.